ประเภทแกง
รายการอาหาร
ราคา
1. แกงป่า นกกระจอกเทศ 97 / 127 บาท
2. แกงป่าปลาคัง 87 / 117 บาท
3. แกงป่ารวมทะเล 87 / 117 บาท
4. แกงป่า หมู / ไก่ 67 / 97 บาท
5. แกงเขียวหวาน นกกระจอกเทศ 97 / 127 บาท
6. แกงเขียวหวาน หมู / ไก่ 67 / 97 บาท
7. แกงเขียวหวานรวมทะเล 87 / 117 บาท
8. แกงเผ็ดนกกระจอกเทศ 97 / 127 บาท
9. แกงเผ็ดหมู / ไก่ 67 / 97 บาท
10. แกงเผ็ดหมูป่า 87 / 117 บาท